Vi öppnar året med en 20 års jubileumsutställning.
Alla 20 st som varit verksamma i blandArt under dessa 20 år
kommer att vara representerade.