LARS MALMKONSTHANTVERK, SKULPTUR & UTSMYCKNING I TRÄ SAMT DEKORATIVA SPECIALSNICKERIER

Väderkvarnsgatan 7  614 30 SÖDERKÖPING   0707 691890
Mail: malmlars45@gmail.com   Web: larsmalm.com

Lars Malms BILDSIDA

Jag ställer ut på SMHI, Norrköping den 9/10-27/10