AKTUELLTDen 11/11 har 9:orna från Ramunderskolans bildklasser VERNISSAGE, Stora galleriet, Rådhuset,  kl 12:00

Den 25/11 har vi blandArt VERNiSSAGE, Stora galleriet, Rådhuset,  kl 12:00

Varmt välkomna!