GRAFIK, TECKNING & MÅLNING

Centralt i mitt skapande är dels skärgården med horisonten som en viktig del av bilderna, bakgrunden till det är att jag växte upp i mellan norrland vid havet, där finns ingen skärgård och då blir horisonten viktig. Min norrlänska bakgrund märks även i mitt skapande på andra sätt. Ofta finns övergivna hus i tavlorna, utflyttningen till Stockholm som jag själv drabbades av då mina föräldrar flyttade dit när jag var i yngre tonåren har påverkat mig mycket.Jag försöker att förmedla den levande människan som har funnits där och det levande väsen som fortfarande finns i husen.Människokroppen i rörelse är ett till område som fascinerar mig och som jag försöker gestaltai olika tekniker
Jag ser mig själv som en diversearbetare när det gäller material för att uttrycka mig.

Gläntan Stintorp     614 92 SÖDERKÖPING     073 77 0 9445
Mail: ohlasoderlund@gmail.com      Web: ohla.nu
Instagram: ohlasoderlund