Möten 2018


Tillbaka till medlemsidan

blandArt månd 5 februari 2018

Medlemsmöte månd 5 februari 2018 på Rådhuset Söderköping
Närvarande: Lasse, Ulla, Lena, Kåge, Ohla o Kerstin
Frånvarande: Anders o Ulf

Ekonomi
Konto 41433,96 kr
Kassa 800 kr
Svarta väskan 3656 kr
Av detta ska revisorns arvode betalas framöver (12.000 förra året)

Söderköpings konstförening -har sin vårutställning 3 – 18 mars 2018

blandArt –
vernissage vårutställningen ”I väntan på vadå” lördag 24 mars och
utställningen pågår till 10 juni
Ohla o Kerstin hänger denna utställning torsdag 22 mars från kl. 10.00.
Verken ska vara inlämnade senast onsdagen 21 mars.
Gästutställare under sommarens 10 veckor –
förslag – Anna Nygren – Ulla kollar och Anette Berglund – Lasse kollar
fler förslag???

Kultur i skymning – lördagen den 26 maj 18.00 – 23.00
– tipspromenad och Anders S meddelar vilka, som ska göra frågor
– du, som ska vara med – kolla www.kulturiskymning.se om du finns med
bland konstnärer och om texten om dig är OK.
Om inte –
skicka info om dig till Anders S soderkopingskonstforening@gmail.com
senast 15 februari!
Inlämning av ditt bidrag till vinst lämnas senast 1 maj i Rådhuset.
– Kerstin o Ulla använder rummet längst in vid Stora Galleriet

Personaltoan – ny toalett är installerad
Sommararbetare – vi säger JA till att ta emot tre skolungdomar även
denna sommar fr.o.m. v 25
Annons i Lilla tidningen – Ohla ordnar detta
Konsthallen Stockholm – vi är nu inbokade för gemensam utställning i
detta galleri 8-22 november 2018. Det blir två veckor to-to. Kostnaden
var 2017 4.500 kr/vecka – Ulla kollar om det är samma 2018. Diskussion
om hur det ska gå till fortsätter…….. kolla www.konsthallenstockholm.se
Karta på lokalen finns i detta mail
Vaktschema fram till sommaren. Vi kommer att prova att ha öppet
klämdagar o helgdagar. Det har redan blivit en del byten men ordinarie
person står inom parentes. Tid är 12.00 – 16.00

3-4 mars Ohla (Kåge)
10 mars Lena (Lasse)
11 mars Lasse
17 mars Lena
18 mars Lasse (Lena)
24-25 mars Ohla vernissage ”I väntan på vadå”
30-31 mars Kerstin
1-2 april Ulla
7-8 april Anders
14-15 april Kåge
21-22 april Lasse
28-29 april Lena
30 april-1maj Ohla
5-6 maj Kerstin
10-11maj Lasse (Ulla)
12-13 maj Anders
19-20 maj Kåge
26-27 maj Ulla (Lasse)
2-3 juni Lena
9-10 juni Kåge (Ohla)
16-17 juni Kerstin vernissage sommarutställning 16 juni

Nästa möte är ÅRSMÖTE onsdagen den 21 mars kl. 13.00

Vid tangenterna / Kerstin