Tillbaka till medlemsidan

blandArt

Medlemsmöte mån 22 oktober 2018 på Rådhuset Söderköping

Närvarande: Lasse, Lena, Kåge, Ohla, Ulla o Kerstin

Frånvarande: Anders o Ulf

 

Ekonomi

- vi har 34 420,46 kr

 

Konsthallen Stockholm 9 – 22 november – nytt o lite repetition

 

- Ulla o Kerstin hämtar saker till Konsthallen onsd 7/11 fm – ställ allt i personalrummet

- glöm inte saker till fönstret + namn o pris – kanske 2-3 saker, så det inte blir tomt

- skicka med visitkort + CV

- Ohla o Lasse tar med omslagspapper, bubbelplast o papperspåsar

 

- 8/11        Ulla och Kerstin hänger

 9-12/11        Ulla o Kerstin vaktar

13-17/11        Lena o Kåge vaktar

18-22/11        Lasse o Ohla vaktar o plockar ner 22/11 – nedplock

 ska vara klart sen eftermiddag – ny utställare kommer kl. 17.00

   

- när man själv vaktar, kan man använda några av ytorna i galleriet för egna alster

 

- beslut togs att blandArt betalar hyran för galleriet.

- vi betalar 20% till blandArt vid försäljning

- all försäljning swishas till blandArt:s nummer 123 371 9838 eller ev.     

 kontant – Kerstin gör skylt, som finns i galleriet

- hämtning av köpta verk kan göras under torsdagen 22/11 12-16

 Om detta inte fungerar får vi göra upp med kunden

- öppettider 12-19

 

Senast tisd 6/11 ska verk, skiss o infolapp lämnas in på Rådhuset

 

- Ohla – skicka blandArts-loggan till Kerstin

- Ohla – kan du gör små etiketter med blandArts-loggan, så det finns till alla. Dessa kan vi använda i fönstret i Konsthallen

Övriga frågor

- vi har meddelat Ola Niklasson han får delta i nästa sommarutställning och att han även är välkommen som ny medlem om han önskar

- Lasse ringer kommunen ang. målning av fönster

- vi deltar inte i julgranstävlingen på torget

- Söderköpings julmarknad är lörd 1 dec

- Kåge fixar flaggfäste till utsidan av Rådhuset

- Lena o Kerstin hämtar pappershanddukar m.m. o åker till återvinningen   fre 26 okt. kl 10.00

- omhängning när Konstföreningen plockat ner – torsd 1/11 kl. 10.00 – Lena, Ohla, Kåge o Lasse hänger. Lämna saker till detta senast onsd 31/10

 

Vårutställningen    Förslag på tema    ”Mitt i prick”       fler förslag?

 

- Vi har öppet 22-23/12

 

Reviderat vaktschema för hösten 2018

 

6-7 okt        Ohla
13-14 okt        (Kerstin)    Anders
20-21 okt        Lena (Ulla)
27-28 okt        (Anders)    Kerstin
3-4 nov        Kåge
10-11 nov        Lasse
17-18 nov        Ulla (Lena)
24-25 nov        Ohla
1-2 dec        Kerstin
8-9 dec        Ulla
15-16 dec        Anders
22-23 dec        Kåge

 

Nästa möte måndagen 26 november 13.00 i Rådhuse

Vid tangenterna / Kerstin

 

 


 

Medlemsmöte mån 1 oktober 2018 på Rådhuset Söderköping

Närvarande: Lasse, Lena, Kåge, Ohla, Anders o Kerstin

Frånvarande: Ulla o Ulf

 

KIK – Norrköpings kommuns konstförening har gjort inköp hos oss. De köpte av Ohla, Kerstin, Ulla o Anders

Kulturpristagaren i Söderköping kommer att få en målning av Ohla

 

Hemsida – Ohla vill att vi själva uppdaterar vår info på blandArts hemsida, genom att maila bilder o text till honom

Alla har sagt JA till att ställa ut på galleri Kronan

Vi måste ha diskussion framöver om ev. tema på både Vårutställningen och till Kronan

 

Konsthallen Stockholm 9 – 22 november

- Ohla gör affisch/vernissagekort – vi sprider till kontakter m.fl.

 Lasse skickar till gallerier, museer m.m.

 Kerstin skickar till På Stan (tror det är DN) och annan press

- 8/11 Ulla och Kerstin hänger

 9-12/11 Ulla o Kerstin vaktar

13-17/11 Lena o Kåge vaktar

18-22/11 Lasse o Ohla vaktar o plockar ner 22/11 – nedplock

 ska vara klart sen eftermiddag – ny utställare kommer kl. 17.00

- när man själv vaktar, kan man använda några av ytorna i galleriet för egna alster

- beslut togs att blandArt betalar hyran för galleriet.

- vi betalar 20% till blandArt vid försäljning

- all försäljning swishas till blandArt:s nummer 123 371 9838 eller ev.    kontant

- hämtning av köpta verk kan göras under torsdagen 22/11 12-16

 Om detta inte fungerar får vi göra upp med kunden

 Kerstin fixar en mapp där vi kan notera allt (namn, vad som är sålt, pris,  kundens namn m.m.)

- Kerstin fixar också en gästbok

- öppettider 12-19

- beslut togs att vi har info (en lite större bild) om blandArt, som kan sitta över elementen och på hyllan kan man ha broschyrer och visitkort

- beslut togs att var och en av oss gör en skiss över hur verken ska hängas, som skickas med till de som hänger

- var och en av oss gör en info om verken, som ska sitta på den egna ”tapetvåden”. Dessa numreras från 1, 2, 3 osv för varje person – vi som hänger numrerar sedan verken med små lappar (handskrivna siffror)

 

Senast sönd 4/11 ska verk, skiss o infolapp lämnas in på Rådhuset

Reviderat vaktschema för hösten 2018
6-7 okt Ohla
13-14 okt (Kerstin) Anders
20-21 okt Ulla
27-28 okt (Anders) Kerstin
3-4 nov Kåge
10-11 nov Lasse
17-18 nov Lena
24-25 nov Ohla
1-2 dec Kerstin
8-9 dec Ulla
15-16 dec Anders
22-23 dec Kåge

 

Nästa möte måndagen 22 oktober 17.00 i Rådhuset

 

Vid tangenterna / Kerstin


 

Första Höstmötet 2018 10 

blandArt
Medlemsmöte mån 10 september 2018 på Rådhuset Söderköping
Närvarande: Lasse, Lena, Kåge, Ohla, Ulla, Anders o Kerstin
Frånvarande: Ulf

Ekonomi
Konto 38,387 kr
Försäljning under 10 sommarveckor 2018 86,598 kr
2017 65,277 kr
2016 46,680 kr

En tydlig ökad försäljning under 2018

Under sommarutställningen har vi gästutställare och de ska betala 30% i
provision
Söderköpings Konstförening
Tis 18/9 17:30 har vi bokat in ett möte med Söderköpings Konstförening i
Rådhuset – Lasse, Lena o Kerstin deltar från oss
Vi ska diskutera planering av deras utställningar och ekonomi runt detta.
Vi ser helst att Konstföreningens första utställning sker i februari
Vårt förslag är
- hyra av Stora Galleriet för utställning 2000 kr / tillfälle
- provision 15 % på försålda verk
Utställning av vinster i Lilla Galleriet gratis
Vi kan inte själva ställa ut under Konstföreningens utställningar och vi tar
hand om städning av bl.a. toalett
Sommarutställningen
Ola Niklasson har tipsat oss om lite praktiska saker i samband med
sommarutställningen - gästutställare
- Lathund (han har gjort ett förslag) – hänger på anslagstavlan
- starta Instagramkonto – Lena o Ohla tittar på detta
- Ola är intresserad av att så småningom bli medlem i blandArt
Signe – en av våra sommarungdomar – vill ha ett intyg/betyg.
Kerstin fixar detta
Övervåningen – överallt
- förslag att göra en omhängning speciellt av övervåningen JA!

- Vi har fått en del förfrågningar om att få ställa ut/bli medlem hos
blandArt.
Vi kan svara att vi bjuder in men att det är OK att skicka lite bilder o CV

Konsthallen Stockholm 8 – 22 november
- Ulla och Kerstin presenterade ett förslag på utställningsidé och namn
på vår utställning i Stockholm.
- Idén är att vi har en ”tapetvåd” var, som är ca en meter bred. Där gör
vi precis vad vi själva vill från lite till stort
Varje område markeras tydligt med typ svart teip 1-2 cm bred
- Var och en av oss gör en egen ”tapetvåd” i skala 1:10, som vi sen kan
hänga i modellen, som står i Rådhuset (kanske redan till nästa möte)!
- Utställningens namn blir MELLANRUM
- Ulla kollar vilken höjd från golv till tak det är i galleriet.
- Kerstin o Lena kollar hur det ska marknadsföras
- Ohla gör affish/vernissagekort – glöm ej Konsthallens logga (Kerstin
har den) + adress + tel.nr till några av oss + Konsthallens
hemsideadress
- förslag är att Ulla och Kerstin hänger, men vi kan ta ett definitivt beslut
om detta, när vi vet hur och när vi kan vakta.
- förslag är att när man själv vaktar, kan man använda några av ytorna i
galleriet för egna alster
- Anders ska åka till Japan 17/10 – 18/12 och kan därför inte vakta i
Stockholm, men vi beslutade att han kan ändå vara med på
utställningen.
- på nästa möte kan vi besluta om öppettider - förslag 12-19
Vernissage på fredagen 17-20 men ändå öppet under hela fredagen!
- Ulla och jag betalade 4300 för en vecka – alltså blir det ju det dubbla
nu! Vi får fundera på hur vi ska göra med detta
- Ohla föreslog en banderoll/vepa med text om blandArt, som kan hänga
i utställningen

Uppdelning av vaktning, där vi är två personer tillsammans = 3 grupper
á 5 dagar vardera
Förslag
8 – 12 nov varav en dag är hängning
13-17 nov
14-22 nov varav sista dagen är nedplock o ska vara klart sen
eftermiddag – ny utställare kommer kl. 17.00
Frågor/idéer ang. Konsthallen till nästa möte
- skylt på varje mellanrum med priser/namn på verk och vem det är som
”äger” mellanrummet ???
Eftersom det kan bli svårt att göra katalog, så kan detta vara en idé
Dessutom tillkommer det ju nya verk när vi avbyter varandra

Reviderat vaktschema för hösten 2018
15-16 sep (Kåge) Ulla
22-23 sep Lasse
29-30 sep (Lena) Kåge
6-7 okt Ohla
13-14 okt (Kerstin) Anders
20-21 okt Ulla
27-28 okt (Anders) Kerstin
3-4 nov Kåge
10-11 nov Lasse
17-18 nov Lena
24-25 nov Ohla
1-2 dec Kerstin
8-9 dec Ulla
15-16 dec Anders
22-23 dec Kåge

Nästa möte måndagen 1 oktober 17.00 i Rådhuset

Vid tangenterna / Kerstin

 


Årsmöte 21 Mars  2018

Galleri Rådhuset

§ 1 Lars Malm öppnade mötet
§ 2 Val av mötesfunktionärer
a) Ordf. Lars Malm
b) Sekr. Kerstin Danielsson
c) Justerare Kåge Olsson
§ 3 Upprättande av närvarolista/röstlängd
6 medlemmar närvarande

§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande

Ja

§ 5 Genomgång av verksamhetsberättelse
Lars läste och den godkändes
§ 6 Ekonomisk sammanställning
Resultat 2017 är -2575 kr
Konto 41043,96
Svarta väskan 4456 kr

§ 7 Revisionsrapport

Björn Römert, revisor, har skrivit en rapport,
som lästes av Lena

§ 8 Ansvarsfrihet för avgående styrelse
Styrelsen har fått ansvarsfrihet
§ 9 Ny styrelse ordf Lars Malm

Sekr Kerstin Danielsson
Kassör Lena Neander

§10 Övriga frågor Inga
§ 11 Mötets avslut


 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Under verksamhetsåret 2017 har fyra medlemmar lämnat föreningen.
Sigrid Ericsson, Björn Römert och Janne Bergström har slutat
och mycket sorgligt har Margareta Oldfelt avlidit.
Föreningen har fått tre nya medlemmar under året – Ulla Nerman,
Kerstin Danielsson och Ulf Ekervik.
Den 11 februari hade vi återinvigning av höstens utställning.
Vid årsmötet den 7 mars blev de avgående medlemmarna avtackade
och de nya blev välkomnade och vi åt en gemensam middag.
blandArt har under året haft sju medlemsträffar.
Söderköpings konstförening har haft två utställningar i Rådhuset under
2017.
Under Kultur i skymning i slutet av maj deltog Ulla, Kerstin, Lena o
Anders med utställning i Rådhuset. De övriga hade öppet i sina ateljéer.
Cloettas konstförening kom på besök och Lasse och Ohla tog emot dem.
Under sommarutställning hade vi Per Lindkvist och Ola Niklasson som
gästutställare och de vaktade också var sin vecka.
Lilla Galleriet
Under Kerstins vecka ställde Per Josefsson ut och visade målningar och
skulptur
Under Lasses vecka ställde Hanne Svensson ut med sina målningar
Under Kåges vecka ställde Björn Nyström ut glas
I september öppnade vi vår Höstutställning och hade öppet fram till 17
dec.
blandArt deltog i julgranpyntningstävlingen på torget i december


 

Medlemsmöte onsd 21 mars 2018 på Rådhuset Söderköping

Närvarande: Lasse, Ulla, Lena, Kåge, Ohla o Kerstin
Frånvarande: Anders o Ulf
Ekonomi
Konto 32029,96 kr
Försäljning – varje försäljning swishas till blandArts swishnummer. Lena
betalar sedan ut till medlemmarna runt den 25 i varje månad
Allaktivitetshus – Ohla har varit på möte ang.detta. Huset är planerat till
Alboga, där man ska samordna olika sorters kultur. Ohla menar att detta
är helt fel – det bör ligga centralt. Förmodligen ligger genomförande av
detta långt fram i tiden så vi får se hur det blir……..
Gästutställare under sommarens 10 veckor
förslag - Anna Nygren – Ulla kollar
Ola Niklasson har tackat JA!
Anette Berglund – har tackat JA!
Sommarutställningen är 16 juni – 26 augusti
Vi har börjat fylla på veckorna enl följande
V 25 Lasse
V 26 Lena
V 27 Ohla
V 28 Kerstin
V 29
V 30 Anette
V 31
V 32
V 33
V 34 Kåge
Tänk till på detta och ta med almanackan till nästa möte!

Nästa möte månd 16 april kl. 15.00 i Rådhuset
Vid tangenterna / Kerstin


 

 

 

blandArt månd 5 februari 2018

Medlemsmöte månd 5 februari 2018 på Rådhuset Söderköping
Närvarande: Lasse, Ulla, Lena, Kåge, Ohla o Kerstin
Frånvarande: Anders o Ulf

Ekonomi
Konto 41433,96 kr
Kassa 800 kr
Svarta väskan 3656 kr
Av detta ska revisorns arvode betalas framöver (12.000 förra året)

Söderköpings konstförening -har sin vårutställning 3 – 18 mars 2018

blandArt -
vernissage vårutställningen ”I väntan på vadå” lördag 24 mars och
utställningen pågår till 10 juni
Ohla o Kerstin hänger denna utställning torsdag 22 mars från kl. 10.00.
Verken ska vara inlämnade senast onsdagen 21 mars.
Gästutställare under sommarens 10 veckor -
förslag - Anna Nygren – Ulla kollar och Anette Berglund – Lasse kollar
fler förslag???

Kultur i skymning – lördagen den 26 maj 18.00 – 23.00
- tipspromenad och Anders S meddelar vilka, som ska göra frågor
- du, som ska vara med – kolla www.kulturiskymning.se om du finns med
bland konstnärer och om texten om dig är OK.
Om inte –
skicka info om dig till Anders S soderkopingskonstforening@gmail.com
senast 15 februari!
Inlämning av ditt bidrag till vinst lämnas senast 1 maj i Rådhuset.
- Kerstin o Ulla använder rummet längst in vid Stora Galleriet

Personaltoan – ny toalett är installerad
Sommararbetare – vi säger JA till att ta emot tre skolungdomar även
denna sommar fr.o.m. v 25
Annons i Lilla tidningen – Ohla ordnar detta
Konsthallen Stockholm – vi är nu inbokade för gemensam utställning i
detta galleri 8-22 november 2018. Det blir två veckor to-to. Kostnaden
var 2017 4.500 kr/vecka – Ulla kollar om det är samma 2018. Diskussion
om hur det ska gå till fortsätter…….. kolla www.konsthallenstockholm.se
Karta på lokalen finns i detta mail
Vaktschema fram till sommaren. Vi kommer att prova att ha öppet
klämdagar o helgdagar. Det har redan blivit en del byten men ordinarie
person står inom parentes. Tid är 12.00 – 16.00

3-4 mars Ohla (Kåge)
10 mars Lena (Lasse)
11 mars Lasse
17 mars Lena
18 mars Lasse (Lena)
24-25 mars Ohla vernissage ”I väntan på vadå”
30-31 mars Kerstin
1-2 april Ulla
7-8 april Anders
14-15 april Kåge
21-22 april Lasse
28-29 april Lena
30 april-1maj Ohla
5-6 maj Kerstin
10-11maj Lasse (Ulla)
12-13 maj Anders
19-20 maj Kåge
26-27 maj Ulla (Lasse)
2-3 juni Lena
9-10 juni Kåge (Ohla)
16-17 juni Kerstin vernissage sommarutställning 16 juni

Nästa möte är ÅRSMÖTE onsdagen den 21 mars kl. 13.00

Vid tangenterna / Kerstin