Möten 2019


blandArt
Medlemsmöte mån 4 feb 2019 på Rådhuset Söderköping
Närvarande: Lasse, Lena, Ohla, Anders o Kerstin
Frånvarande: Ulla o Kåge
Ekonomi

 • vi har 45,843 kr på bankkontot + 2000 kr har vi fått för filminspelning
 • 7518 kr finns i väskan
 • Ohla går på regionens nätverksträff i Linköping den 13 februari
 • Anders, Lasse, Lena o ev Ohla går på dialogträff inför Region
  Östergötlands kulturplan den 12 febr 18-20
 • ingen datum ännu för Kultur i skymning-planering
 • Lasse har fått brevet om att man har upphävt vår uppsägning från
  Rådhuset
 • Kåge har pratat med nye chefen på Brunnen och han får fortsätta den
  dialogen om att vi önskar att ha en monter hos dem med produkter o info
  Lasse har sett montrar i nedlagd butik o kollar om de är till salu
 • vi kollar också om det är möjligt att göra någon marknadsföring
  i Bakfickan, som öppnar utmed kanalen
 • Kerstin kontaktar Terese på turistbyrån ang. en vägvisare om blandArt,
  Det finns en utmed kanalen där vi borde finnas med
 • vår utställning på kommunhuset har resulterat i försäljning och verken
  ska hänga på en skola
  Ohla har sålt sin relief Jitterbug för 5600 kr och Ulla har sålt två spadar á
  1200 kr.
  Lena skickar faktura till kommunen
  Vårutställningen
  Namn Mitt i prick – en konstnärlig fullträff

Lasse pratar med Ulf om han kommer att vara med i sommar. Anette
Berglund och Ola Niklasson är intresserade att vara med. Ska vi bjuda in
ytterligare en eller ska vi dela på en vecka (blir ca 1 extra dag var)? Vid
detta val får vi lite mer utställningsyta per utställare.
Förslag är att vi ska erbjuda en plats för info och ev en dator hos oss,
som kan vara en del av kommunens turistinformation. Vi visar att vi är
möjliga att samarbeta med
Årsmöte
Kallelse till årsmöte för blandArt måndag 25 mars kl. 13.00 i Rådhuset
Nästa möte måndag 11 februari 2019 kl. 12.00 i Rådhuset
Vi städar överallt och plockar ner i Stora galleriet och hänger om i Lilla
galleriet
Vid tangenterna / Kerstin

TILLBAKA TILL MEDLEMSSIDAN