Medlemsmöte mån 23 april 2019 på Rådhuset Söderköping
Närvarande: Lasse, Lena, Ohla, Ola, Ulla o Kerstin
Frånvarande: Anders, Kåge o Ulf

Lasse läste föregående protokoll

Sommarutställning 15 juni – 25 augusti 12-18

 • Ohla + Ola lägger info på Visit Östergötland
 • Kerstin lägger info till NT + utskick till pressen
  meddela henne på mail om du ska ha en gäst i Lilla Galleriet under din
  vaktningsvecka i sommar senast 3 juni
 • Ola skriver om oss till Lilla Tidningen – skriv en kort beskrivning om
  dig själv + tankar + tekniker senast 10 maj
 • bild på något av dina verk till affisch o Lilla tidningen skickas till både Ohla och Ola -
  senast 10 maj
 • vernissage lördag 15 juni 12-18 – fest hemma hos Ohla på kvällen
 • Ulla och Ohla hänger torsdag 13 juni
 • inlämning av verk senast onsdag 12 juni

Övriga frågor

 • Lasse svarar Ekengren på kommunen ang. besök hos oss
 • Kerstin skickar mail till Therese Eklöf ang. skylt vid kanalen

Utställning på Galleri Kronan

 • Lasse skickar uppgifter om vår utställning till ansvarig på Kronan
 • Namn på vår utställning blir På villovägar
 • Ohla gör förslag på bild till deras marknadsföringsmaterial


Medlemsmöte mån 25 mars 2019 på Rådhuset Söderköping
Närvarande: Lasse, Lena, Ohla, Anders, Ola, Ulla, Kåge o Kerstin
Frånvarande: Ulf

Medlemsmöte mån 23 april 2019 på Rådhuset Söderköping
Närvarande: Lasse, Lena, Ohla, Ola, Ulla o Kerstin
Frånvarande: Anders, Kåge o Ulf

Lasse läste föregående protokoll

Sommarutställning 15 juni – 25 augusti 12-18

 • Ohla + Ola lägger info på Visit Östergötland
 • Kerstin lägger info till NT + utskick till pressen
  meddela henne på mail om du ska ha en gäst i Lilla Galleriet under din
  vaktningsvecka i sommar senast 3 juni
 • Ola skriver om oss till Lilla Tidningen – skriv en kort beskrivning om
  dig själv + tankar + tekniker senast 10 maj
 • bild på något av dina verk till affisch o Lilla tidningen skickas till både Ohla och Ola -
  senast 10 maj
 • vernissage lördag 15 juni 12-18 – fest hemma hos Ohla på kvällen
 • Ulla och Ohla hänger torsdag 13 juni
 • inlämning av verk senast onsdag 12 juni

Övriga frågor

 • Lasse svarar Ekengren på kommunen ang. besök hos oss
 • Kerstin skickar mail till Therese Eklöf ang. skylt vid kanalen

Utställning på Galleri Kronan

 • Lasse skickar uppgifter om vår utställning till ansvarig på Kronan
 • Namn på vår utställning blir På villovägar
 • Ohla gör förslag på bild till deras marknadsföringsmaterial
 • Ohla rapporterade från nätverksträff för kultur i Linköping. Kan inte återge detta
  men det kommer att bli ett uppföljningsmöte. Ohla vill då ha lite sällskap och han hör
  av sig till alla när datum är bestämt
  Beslut togs att vi skriver reseräkning+parkeringsavgift när vi åker på möte för
  blandArts räkning (18,50 kr/mil)
 • Söderköpings konstförening kommer att ha sin höstutställning
  31 augusti – 15 september
 • Östgötakonsthantverk ställs ut i Lilla Galleriet någon gång under oktober – Ohla har
  denna kontakt
 • Ola N hjälpte oss lite med Instagram och Facebook – får se vad vi lyckas med i
  fortsättningen
 • vi pratade om ev tema inför utställningen på Galleri Kronan 30/11-15/12 och
  fortsätter diskussionen och tar beslut på nästa möte
  Sommarutställning 15 juni – 25 augusti Öppettider 12-18
 • beslut att vi jobbar inte med tema på sommarutställningen
 • vernissage lördag 15 juni 12-18
 • Ulla och Ohla hänger torsdag 13 juni
 • inlämning av verk senast onsdag 12 juni
 • annons Lilla tidningen – Ohla håller i detta. Kostnad 2944 kr + moms
 • Lilla tidningen kan tänka sig att skriva om oss i samma nummer och korrektur + bild
  vill de ha senast 15 maj
 • Ohla gör affisch. Skicka bild/bilder på något av det som du ska ha med på
  sommarutställningen till honom senast v 23 – skicka på mail! I annat fall tar han
  något som redan finns
 • veckan vi vaktar under sommaren kan vi själva använda Lilla galleriet eller bjuda in
  en gäst
  Nästa möte tisdag 23 april kl. 17:30 i Rådhuset
  Vid tangenterna / Kerstin


Protokoll Årsmöte måndag 25 mars 2019
blandArt, Galleri Rådhuset

§ 1 Lars Malm öppnade mötet

§ 2 Val av mötesfunktionärer
a) Ordf. Lars Malm
b) Sekr. Kerstin Danielsson
c) Justerare Ohla Söderlund

§ 3 Upprättande av närvarolista/röstlängd
7 medlemmar närvarande

§ 4 Mötets stadgeenliga utlysande

Ja

§ 5 Genomgång av verksamhetsberättelse
Lars läste och den godkändes

§ 6 Ekonomisk sammanställning
Resultat 2018 är 10.619 kr
Tillgångar 66.681 kr

§ 7 Revisionsrapport

Björn Römert, revisor, har skrivit en rapport,
som lästes av Lasse

§ 8 Ansvarsfrihet för avgående styrelse
Styrelsen får ansvarsfrihet

§ 9 Ny styrelse ordf Lars Malm

Sekr Kerstin Danielsson
Kassör Lena Neander
Ledamöter Ohla Söderlund, Kåge Olsson,
Anders Fredin, Ulla Nerman och Ola Niklasson
§ 10 Övriga frågor Beslut att Ola Niklasson är invaldes till ordinarie

medlem fr.o.m. idag

§ 11 Mötet avslutades

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

Föreningen blandArt har haft åtta medlemsträffar inkl årsmöte under
2018
Ett av våra medlemsmöten var ett arbetsmöte och då målade vi Stora
galleriet
Verksamhetsåret öppnade med Söderköpings konstförening och deras
vårutställning 3-18 mars
Söderköpings konstförening har haft två utställningar i Rådhuset under
2018 – även mellan 13-28/10
blandArts vårutställning ”I väntan på vadå” startade 24 mars och pågick
till 10 juni
Under Kultur i skymning den 26 maj deltog Ulla, Kerstin, Lena o Ohla
med utställning i Rådhuset. blandArts övriga medlemmar hade öppet i
sina ateljéer.
Sommarutställning var 16 juni – 26 augusti
Invigningstalare var Mats Gripenblad
Under sommarutställning hade vi Anna Nygren, Anette Berglund och Ola
Niklasson som gästutställare och de vaktade också var sin vecka.
I lilla Galleriet

 • under Kerstins vecka ställde Ingrid Schöön Holmberg ut målningar
 • under Lenas vecka ställde Elin Rundh Dapo ut målningar
 • under Ohlas vecka ställde Georg Strömfelt ut målningar
  Omhängning inför hösten och nyinvigning 1 september
  Vi ställde ut i Konsthallen Stockholm, Gamla Stan – 8-22 november
  2018.
  Personaltoan – ny toalett är installerad
  Ohla bakade ett jättefint pepparkakshus, som lottades ut till en av våra
  december-besökare
  Barbro Mellqvist höll föredrag i Lilla Galleriet om pepparkakans och
  jultomtens historia. Mycket trevligt inslag, som vi gärna gör igen.
  Vi har haft fyra olika utställningar i Kommunhuset under 2017


Medlemsmöte mån 4 feb 2019 på Rådhuset Söderköping
Närvarande: Lasse, Lena, Ohla, Anders o Kerstin
Frånvarande: Ulla o Kåge
Ekonomi

 • vi har 45,843 kr på bankkontot + 2000 kr har vi fått för filminspelning
 • 7518 kr finns i väskan
 • Ohla går på regionens nätverksträff i Linköping den 13 februari
 • Anders, Lasse, Lena o ev Ohla går på dialogträff inför Region
  Östergötlands kulturplan den 12 febr 18-20
 • ingen datum ännu för Kultur i skymning-planering
 • Lasse har fått brevet om att man har upphävt vår uppsägning från
  Rådhuset
 • Kåge har pratat med nye chefen på Brunnen och han får fortsätta den
  dialogen om att vi önskar att ha en monter hos dem med produkter o info
  Lasse har sett montrar i nedlagd butik o kollar om de är till salu
 • vi kollar också om det är möjligt att göra någon marknadsföring
  i Bakfickan, som öppnar utmed kanalen
 • Kerstin kontaktar Terese på turistbyrån ang. en vägvisare om blandArt,
  Det finns en utmed kanalen där vi borde finnas med
 • vår utställning på kommunhuset har resulterat i försäljning och verken
  ska hänga på en skola
  Ohla har sålt sin relief Jitterbug för 5600 kr och Ulla har sålt två spadar á
  1200 kr.
  Lena skickar faktura till kommunen
  Vårutställningen
  Namn Mitt i prick – en konstnärlig fullträff

Lasse pratar med Ulf om han kommer att vara med i sommar. Anette
Berglund och Ola Niklasson är intresserade att vara med. Ska vi bjuda in
ytterligare en eller ska vi dela på en vecka (blir ca 1 extra dag var)? Vid
detta val får vi lite mer utställningsyta per utställare.
Förslag är att vi ska erbjuda en plats för info och ev en dator hos oss,
som kan vara en del av kommunens turistinformation. Vi visar att vi är
möjliga att samarbeta med
Årsmöte
Kallelse till årsmöte för blandArt måndag 25 mars kl. 13.00 i Rådhuset
Nästa möte måndag 11 februari 2019 kl. 12.00 i Rådhuset
Vi städar överallt och plockar ner i Stora galleriet och hänger om i Lilla
galleriet
Vid tangenterna / Kerstin

TILLBAKA TILL MEDLEMSSIDAN