blandArt
är en konstnärsförening bestående av 7 st konstnärer och konsthantverkare, alla verksamma i Söderköping eller närliggande kommuner.

blandArt driver gemensamt Galleri Rådhuset i Söderköping. Föreningens medlemmar visar sina alster i galleriets lokaler, varje lördag söndag under hela året. Under 10 sommar-veckor har vi öppet dagligen.

blandArt tar gärna emot gruppbesök. Vi presenterar blandArts medlemmar och deras verk i galleriet. Även ateljébesök hos blandArts medlemmar kan anordnas.

blandArt tillämpar "TAKE AWAY ART", dvs alla verk som visas i galleriets två våningar kan köpas och tas med på samma gång.