Besök & postadress:
blandArt, Galleri Rådhuset
Rådhustorget 614 34 SÖDREKÖPING
Mail: blandart@blandart.com
Hemsida: www.blandart.com
Kontaktperson för blandArt
Lars Malm
tel:  0707 691890
mail:malmlars45@gmail.com
Ohla Söderlund
tel: 0737 709445
mail: ohlasoderlund@gmail.com