Tillbaka till Medlemssidan

 blandArt    2 dec 2017
Medlemsmöte månd 2 dec 2017 hos Rådhuset Söderköping
Närvarande: Lasse, Ulla, Anders, Lena, Kåge, Ohla o Kerstin
Frånvarande: Ulf

Ekonomi
Konto 38.950 kr
Kassa 4.951 kr
Kommande kostnader ca 12.000 för deklaration + annonskonstnad

Julgran
Temat för ”julgranspyntet” är Hjulgran o Hjulen står för dörren
Vi klädde granen kl. 07.00 den här morgonen (2/12)

Vaktning under hösten 2017
9-10/12 Lena 9/12 Lasse 10/12
16-17/12 Anders
Kom ihåg att meddela Ohla om du byter dag – då blir det alltid rätt på
medlemssidan på hemsidan

Söderköpings konstförening
har meddelat att de har sin vårutställning fr.o.m. 10 mars. Lasse
kontaktar dem för fråga om de kan starta en vecka tidigare.
Vi bör även diskutera om de kan ha fasta tider för vår- resp
höstutställning för att göra det lättare för oss att planera vår verksamhet.

Turistbyrån Söderköping har ställt frågan till Lasse ang. broschyr och
de fick ett jakande svar från oss att vill vara vara med i den men….. vi
finns inte med!
Lasse, Ohla och Lena försöker få till ett möte med tursitchefen

Utställningsgruppen för resp. utställning är suveräna i hur våra verk
ska hängas. Varje person kan ha önskemål för sina egna verk, men
utställningsgruppen har sista ordet. Om man vill ha en ändring måste
den föregås av en diskussion med utställningsgruppen

Ohla har fått till affischering på biblioteket

Personaltoan – vi sätter upp hyllor för att kunna ha det delvis som
förråd. Anders fixar hyllplan

OBS! Lena uppmärksammar oss på att Rådhussalen måste städas och
papperskorgar måste tömmas. VIKTIGT!

Pepparkakshus – Ohla skänker ett pepparkakshus och det blir ett
gratislotteri för de som besöker galleriet tom 16/12

VÅRUSTÄLLNING
Namn: I väntan på vadå?
Tema: Vi har våren, som undertema för oss själva.
Det kommer att synas vad vi väntar på!

Inköp – ta pengar från svarta väskan – lägg i kvittot i svarta väskan och
skriv ditt namn på kvittot

Nästa möte ???
Vid tangenterna / Kerstin

 

 

 

 

 


blandArt      3 oktober 2017
Medlemsmöte tis 3 oktober 2017 på Rådhuset
Närvarande: Lasse, Ulla, Anders, Lena, Kåge o Kerstin

Ekonomi
Konto 23,914,96 kr
Kassa 5.019 kr

Ansvarsområde marknadsföring
Ohla sköter hemsidan och VisitÖstergötland
Vill Ohla fortsätta att göra affisch o annons?
Kerstin sköter info till Evenemangskalendern i NT, Kultursidan.nu och
Ostergotlands Events

Konstföreningen har en utställning 7-29/10. Vi ordnar blomma till
utställaren (Kerstin, som vaktar)

Julgran
Vi bestämde att vara med på evenemanget att smycka en gran på torget
2-3 dec. Många idéer poppade upp (bl.a. att ha granen upp o ner) men vi
tänker vidare
Granen finns på torget lör. kl. 7.00 och ska vara borta senast mån fm

Höstutställning
Höstutställningen kommer att börja antingen 18/11 eller 25/11 – väntar
på besked ang. hur 8:orna ska ställa ut.
Lasse och Lena kommer att hänga och verken ska vara på plats senast
onsd. före vernissage
Hur annonserar vi – både NT och Folkbladet?

Framtida visioner
Vi diskuterade att försöka överraska våra besökare med att ibland
förändra utställningsformen
En idé som kom upp är att göra monokroma rum – rött, vitt, svart osv.
inför sommarutställningen 2018
Jag hittar inte den lilla skriften från ”Den monokroma symfonin” på
Artipelag men googla på det utställningsnamnet så hittar ni lite info (inga
bilder tyvärr).

Vi tänker vidare men alla är överens om att beslut måste tas nu, så att
alla har tid o möjlighet att jobba fram verk till detta. Vi behöver god
framförhållning.
Vi diskuterade också att göra events utanför typ något i ån, något på
torget m.m. för sig självt eller i samband med en vernisssage
Här följer alla bra idéer från förra mötet
- (gerilla)aktiviteter utomhus
- ockupera ett träd utmed cykelbanan hitom kanalen
- installation i skogen (dragspel, vemod??)
- Totempåle - överta julgranarna när julen är över och skulptera eller
annat
- Lasse o Kåge har många bilder av fotografen Sune Jonsson –
utställning i Stora galleriet + samarbete med bokhandeln med Sune
Jonssons böcker??
- Hjälpaktion där vi skänker till utvalt ändamål – har provats tidigare?

Här kommer nytt vaktschema – vissa förändringar har gjorts
Vaktning under hösten 2017
7-8/10 Kerstin
14-15/10 Ulla
21-22/10 Lena
28-29/10 Kåge
4-5/11 stängt
11-12/11 Lasse
18-19/11 Anders
25-26/11 Ohla
2-3/12 Kerstin
9-10/12 Ulla
16-17/12 Anders

Nästa möte mån 6 november kl. 17.00 hemma hos Ulla i Kimstad
Vid tangenterna / Kerstin

Tillbaka till Medlemssidan